Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Korting op producten uit eigen bedrijf

Als een (ex-)werknemer korting of een vergoeding krijgt bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is daarop mogelijk een gerichte vrijstelling van toepassing. Het moet gaan om producten die niet branchevreemd zijn. Bovendien mag de korting of vergoeding per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer zijn en ook samen niet meer bedragen dan € 500 per werknemer per kalenderjaar. Dat laatste geldt ook als een werknemer gedurende het jaar in dienst komt.

Let op!
De waarde in het economisch verkeer van een product is de verkoopprijs inclusief omzetbelasting. Voor de verkoopprijs kan worden uitgegaan van de laagste prijs in de markt inclusief het internet. Eventuele verzendkosten tellen wel mee. Voor de verkoopprijs is de marktsituatie op het genietingsmoment bepalend. Met latere prijsdalingen wordt geen rekening gehouden. Is de korting of vergoeding hoger dan 20% van de economische waarde of € 500 per jaar? Dan is het meerdere loon voor de werknemer. De werkgever kan dit eventueel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van zijn vrije ruimte brengen.