Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Korte route naar de no-riskpolis na 104 weken ziekte

Het UWV is in de praktijk vaak te laat met haar WIA-beschikkingen. Dit zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers na 104 weken ziekte dikwijls niet weten of er nu wel of geen recht bestaat op een no-riskpolis. Daarom is er een tijdelijke regeling opgetuigd, waardoor je nu – meteen – aan het einde van de wachttijd een beschikking no-riskpolis kunt opvragen. Let wel: er wordt hier een belangrijke voorwaarde aan verbonden: de re-integratie-inspanningen moeten als voldoende zijn beoordeeld. Er is dus geen loonsanctie opgelegd. Hoe werkt zo’n (buitenwettelijke) aanvraag?

Met een belletje of een briefje kun je een beschikking op een no-riskpolis opvragen, zolang er nog geen WIA-besluit is genomen (dit staat overigens geheel los van de aanvraag voor of toekenning van een voorschot). Dat kan in deze gevallen:

  • Er is een (potentiële) nieuwe werkgever in beeld, voor wie een no-riskpolis de doorslag kan geven om een arbeidsovereenkomst aan te bieden.
  • Er is al wél sprake van een nieuwe werkgever, die duidelijkheid wil.
  • Het dienstverband bij de eigen werkgever wordt voortgezet.

In de eerste twee situaties kunnen werkgevers sowieso een beroep doen op de no-riskpolis van hun (nieuwe) werknemer. Ook al is het een -35%-minner. Deze laatste groep is het interessantst. Waarom? Een eenmaal toegekende no-riskpolis die achteraf – ten onrechte – is toegekend, blijft toch geldig. En dat voor 5 jaar!

Voorbeeld
Henk werkt al 35 jaar bij zijn baas in het magazijn. Na 104 weken ziekte doet hij voor 20 uur alleen nog de administratie. Henk hoort – na 5 maanden – dat hij geen uitkering krijgt (-35%). Zijn werkgever heeft direct na 104 weken een no-riskbeschikking aangevraagd én gekregen. Die polis blijft nu geldig, ondanks het feit dat Henk hier juridisch geen recht op heeft. Daarom is het een buitenwettelijk beleid.

Stel, Henk valt later alsnog uit met dezelfde of andere medische klachten. Hij vraagt een herbeoordeling aan, maar het UWV weigert opnieuw een WIA-toekenning. Het voordeel is dat de no-riskpolis dan gewoon doorloopt, ondanks het feit dat er geen loondoorbetalingsplicht meer is na 104 weken bij nieuwe uitval in combinatie met een -35% (let wel: bij geen nieuw bedongen arbeid). Henk heeft nu toch de garantie van een inkomen.