Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kleinkind toch beschermd door Wet BETS

Als je erfgenaam bent en een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan betekent dit dat je ook aansprakelijk bent voor schulden in de nalatenschap. Een paar jaar geleden is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (Wet BETS) in werking getreden. Hierdoor mag je na het zuiver aanvaarden van een nalatenschap waarbij je geconfronteerd wordt met onverwachte schulden, alsnog het verzoek aan de kantonrechter doen om beneficiair te aanvaarden. Een onverwachte schuld wordt echter niet snel aangenomen.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven dat een overbedelingsschuld van de langstlevende aan de kinderen niet aangemerkt kan worden als een onverwachte schuld. Dit is in de rechtspraak ook bevestigd. In de volgende casus heeft de rechter echter anders beslist voor een kleinkind dat de nalatenschap van zijn oma zuiver had aanvaard. Bij het verzoek van dit kleinkind aan de notaris om een verklaring van erfrecht af te geven, had de notaris het kleinkind niet geïnformeerd over bestaande of zelfs mogelijke schulden. Het kleinkind hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de ontvangen informatie. Bovendien was volgens het hof van belang dat de vader en tante van het kleinkind destijds niet bij de afwikkeling van de nalatenschap van hun vader betrokken waren.

Onaangename verrassing
Hun moeder had tijdens leven ook nooit gesproken over een overbedelingsschuld. Deze overbedelingsschuld bleek echter ruim € 700.000 te bedragen, waardoor het kleinkind alles dreigde kwijt te raken, waaronder ook zijn woning. Het hof oordeelde dat gegeven de omstandigheden van het kleinkind niet kon worden gevergd dat hij deze schuld wel behoorde te kennen. De kantonrechter had dus terecht de machtiging verleend om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Tip
Het blijft verstandig om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Als de nalatenschap positief is, deel je hierin mee. Is de nalatenschap negatief, dan kun je in ieder geval niet met je privévermogen worden aangesproken. En discussies over wel of geen onverwachte schuld ga je hiermee uit de weg.