Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kiezen voor overgangsrecht verzekerde pensioenregelingen?

Momenteel bouwen 1.385.000 deelnemers pensioen op in premieregelingen bij een verzekeraar of PPI. Het gaat dan om premiestaffels met oplopende premiepercentages naarmate de deelnemer ouder wordt. De kern van de Wet toekomst pensioenen is dat alle regelingen premieovereenkomsten worden, met een leeftijdsonafhankelijke premie van maximaal 30% van de pensioengrondslag.

Boven die maximumgrens zijn nog aanvullende premies toegestaan voor risicodekkingen, uitvoeringskosten en voor eventuele compensatie aan actieve deelnemers. Maar het mag ook anders.

Er kan ook besloten worden om niet met zijn allen naar een gelijkblijvende vlakke premie over te gaan. Er is namelijk overgangsrecht voor huidige premieovereenkomsten in bestaande verzekerde regelingen. Voor werkgevers wordt het toegestaan om voor werknemers die op het transitiemoment in dienst zijn, uit te blijven gaan van de geldende premiestaffel. Voor nieuwe werknemers vanaf die datum moet wel een leeftijdsonafhankelijke premie worden ingevoerd. Dit overgangsrecht geldt niet voor uitkeringsovereenkomsten bij pensioenfondsen.