Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kennisgroepstandpunt over vervreemden/splitsen KEW/SEW bij echtscheiding

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft enkele vragen beantwoord voor de inkomstenbelasting over het vervreemden/splitsen van een KEW of SEW bij echtscheiding. De vragen betreffen de situatie van een man en een vrouw die op beider naam een KEW of SEW hebben. Het tegoed behoort aan beiden voor de helft toe. In het echtscheidingsconvenant staat dat de man de eigen woning en de eigenwoningschuld (EWS) krijgt toebedeeld en de vrouw de KEW of SEW. De verzekeraar (of bank) heeft de tenaamstelling van de KEW (of SEW) nog niet gewijzigd. De KEW of SEW staat dus nog niet op naam van de vrouw.

De vragen en antwoorden spitsen zich toe op twee punten: de mate waarin de SEW/ KEW tot uitkering komt en de toepassing van de uitkeringsvrijstelling. Daarnaast geeft de Kennisgroep het wettelijk kader aan waarbinnen zij tot haar antwoorden is gekomen.