Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kennisgroepstandpunt over omzetting ab-verlies in belastingkorting

De Kennisgroep aanmerkelijk belang van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de volgende vraag: kan een verlies uit aanmerkelijk belang (ab-verlies) worden omgezet in een belastingkorting als opnieuw sprake is van een aanmerkelijk belang? De casus was als volgt: een man had een aanmerkelijk belang in een bv, die in 2016 wordt geliquideerd. Hierdoor lijdt de man in dat jaar een ab-verlies. In de loop van 2022 verkrijgt de man een aanmerkelijk belang in een andere bv. Daarna wil hij een verzoek indienen om het ab-verlies alsnog om te zetten in een belastingkorting voor eerdere jaren. Hoe kijkt de Kennisgroep hiernaar?

De kennisgroep bevestigt dat dit mogelijk is. Dat op het moment van indiening een nieuw aanmerkelijk belang is ontstaan, doet hier niet aan af. Vervolgens bevestigt de kennisgroep dat de belastingkorting nog kan worden verrekend in de jaren 2018 tot en met 2021. Zelfs als de aanslagen onherroepelijk vaststaan, kan de belastingkorting alsnog worden verrekend door middel van ambtshalve vermindering (artikel 9.6 Wet IB 2001). Het verzoek om ambtshalve vermindering moet wel binnen vijf jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar worden gedaan.