Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Jongere generaties binnen familiebedrijven vinden duurzaamheid erg belangrijk

Veel directeuren van familiebedrijven maken zich zorgen over de leefbaarheid van de aarde voor de huidige en komende generaties. Dit blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen naar duurzaamheid binnen familiebedrijven. De jongere generaties binnen familiebedrijven hechten steeds meer belang aan duurzaamheid: 92% (!) van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 25 – 50 jaar geeft in het onderzoek aan duurzaamheid van redelijk tot zeer groot belang te vinden. Bij de oudste leeftijdscategorie is dit slechts 38%. Van de ondervraagde directeuren geeft 70% aan duurzaamheid een belangrijk thema voor de continuïteit van het familiebedrijf.

Bij veel familiebedrijven zit de aandacht voor duurzaamheid al in hun DNA, omdat ze gewend zijn te ondernemen vanuit een langetermijnvisie. Gebrek aan kennis van – en ervaring met – niet-financiële verslaggeving is voor een groot deel van deze bedrijven nog wel een belangrijke uitdaging. Slechts 55% van de directeuren geeft aan voldoende voorbereid te zijn op alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, met betrekking tot wetgeving, innovaties en concurrentie.

Bijna een kwart van de onderzochte bedrijven weet niet of voldaan moet worden aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en/of aan de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Maar ook wanneer deze bedrijven zelf niet hoeven te voldoen aan de verslaggevingsvereisten vanuit de CSRD en/of CSDDD, kunnen zij – door samenwerking in de keten – wel de vraag krijgen om gegevens aan te leveren. Driekwart van de directeuren van familiebedrijven ziet een redelijke tot belangrijke uitdaging bij de samenwerking met partners in hun keten.