Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Jaarruimte lijfrentepremieaftrek tijdens transitiejaren

Zoals eerder bericht is de jaarruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verruimd naar 30% van de premiegrondslag (inkomen – AOW-franchise), gelijk aan het Wtp-maximum voor pensioen. Maar zolang de pensioenregeling van de betreffende werknemer nog niet is aangepast aan de flatrate van de Wtp, zal de aftrek voor pensioenaangroei (A) in de jaarruimte nog steeds berekend moeten worden aan de hand van 6,27 x de factor A. Pas wanneer de pensioenregeling een premieregeling is geworden, zal in de nieuwe systematiek de pensioenpremie in mindering komen op de jaarruimte.

Tip

Voor de hoogte van de jaarruimte en de inhaalruimte kan dat gevolgen hebben, omdat de factor 6,27 x A vaak een hogere jaarruimte zal geven dan de premieaftrek op die jaarruimte in het nieuwe pensioenstelsel. Het is daarom verstandig om de komende jaren de jaarruimte met de oude factor A te blijven berekenen. Desgewenst kan die aftrekruimte dan tot 10 jaar worden opgespaard, om deze later alsnog als lijfrentepremie te kunnen benutten.