Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Is mijn financieringsvoorbehoud op de juiste manier ingeroepen?

Bij sommige aankopen wordt er een financieringsvoorbehoud overeengekomen. Dit houdt in dat de kopende partij eerst wil afwachten of hij de financiering rond krijgt. Indien dit niet het geval is, kan hij de overeenkomst ontbinden. Aan zo’n financieringsvoorbehoud liggen (vaak) wel (contractuele) eisen ten grondslag. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld afspreken dat de koper twee afwijzingen van een hypotheekaanvraag moet overleggen, en daarbij ook de financiële onderbouwing die hieraan ten grondslag ligt. In een recente zaak zijn partijen het financieringsvoorbehoud op deze manier overeengekomen.

Het financieringsvoorbehoud werd in bovengenoemde zaak tijdig ingeroepen. De koper had echter nagelaten om de financiële stukken te overleggen. Volgens de koper was het niet nodig om dit meteen met het overleggen van de afwijzingen te doen, omdat dit slechts een bewijsfunctie had. De rechtbank ging hier niet in mee. In de overeenkomst stond namelijk dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de 3e werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is, door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen. Direct hierna staat: “Deze mededeling dient goed gedocumenteerd te geschieden”.

De rechter oordeelt dat dit niet anders kan worden gelezen dan dat de documentatie gelijktijdig met de mededeling moet worden verstrekt. De overeenkomst is daarom niet ontbonden. De koper dient zich aan zijn contractuele verplichtingen te houden.

Let op

Kijk altijd goed na of de contractuele voorwaarden met betrekking tot het financieringsvoorbehoud goed zijn nageleefd. Raadpleeg bij twijfel een jurist of advocaat. De gevolgen kunnen voor beide partijen erg groot zijn als hier een discussie over ontstaat!