Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Is kwijtschelding door UWV mogelijk van te veel ontvangen tegemoetkoming NOW?

Als het bedrag van het voorschot hoger was dan het bedrag van de definitieve tegemoetkoming van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), dan moet het verschil worden terugbetaald. Daarvoor kan dan met het UWV een betalingsregeling afgesproken worden, waarbij de terugbetaling over maximaal 60 maandelijkse termijnen mag worden verdeeld. Ook is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor een periode van maximaal 12 maanden. Maar wat kun je doen, als dat niet lijkt te gaan lukken?

In het algemeen geldt dat het UWV een NOW-schuld niet mag kwijtschelden, ook niet voor een deel. Alleen als men het bedrijf wil beëindigen en openstaande schulden wil terugbetalen of als men zonder schulden wil doorgaan met het bedrijf, kan worden verzocht om kwijtschelding.

Voorwaarden
Het UWV kan meewerken aan zo’n verzoek, als het bedrijf voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  • Het bedrijf laat zien dat het afbetalen van de schulden het einde betekent van het bedrijf.
  • De hoogte van de totale NOW-schuld is duidelijk.
  • De financieel-economische situatie van het bedrijf is duidelijk.
  • Er is een compleet overzicht van de schuldeisers en alle schulden.
  • Er is geen sprake van fraude of misbruik van de tegemoetkoming NOW.

Belang voor de praktijk
Voldoet je klant aan deze vijf voorwaarden? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een goed onderbouwd verzoek naar het UWV te sturen. Gebruik hiervoor de volgende adresgegevens:

Uitkeren VFV administratie Leeuwarden NOW
Postbus 287
8901 BB Leeuwarden

Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 088-8982004. Meer informatie vind je hier.