Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Is een ingegane lijfrente nog aan te passen?

In eigen beheer wordt regelmatig een keuze gemaakt voor levenslange uitkering, na het bereiken van de lijfrente-ingangsdatum. Achteraf kan zo’n langlopende verplichting een belemmering worden voor de bv of de voortzettende ondernemer. De vraag die zich dan voordoet is of een ingegane lijfrente fiscaal nog kan worden aangepast? Op zich is het fiscaal toegestaan om een al ingegane levenslange oudedagslijfrente fiscaal geruisloos om te zetten in een andere tijdelijke lijfrentevorm. Waar moet je in dat geval dan op letten?

De omzetting van een ingegane lijfrente naar een tijdelijke uitkeringsduur zal op zijn vroegst pas mogen in het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Eerder mag een tijdelijke oudedagslijfrente fiscaal niet ingaan en de duur is dan ten minste 5 jaar, met een maximum van € 24.168 per jaar. Er komt wel rekenwerk bij kijken om de actuariële contante waarde weer aan te wenden voor een andere uitkeringsduur. De partijen moeten hierbij zakelijk handelen. Je kunt de werkwijze teruglezen in onderdeel 4.8 van het Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen.

Tip
Zou je een al ingegane lijfrente vanuit de bv willen afstorten in een bancaire uitkeringslijfrente? Dat zou al kunnen voordat de AOW-leeftijd is bereikt, maar daarbij hoort dan een uitkeringsduur van 20 jaar plus de jaren tot aan de AOW. Na afstorting van de lijfrenteverplichting is het dan mogelijk om de eigen bv op te heffen als er verder geen activiteiten meer plaatsvinden.