Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Is de accountant nog wel te betalen voor de kleine ondernemer?

De relatie tussen de accountant en de mkb-ondernemer staat onder druk, omdat de accountant door toenemende regeldruk steeds duurder wordt voor de ondernemer. Deze boodschap kwam naar voren tijdens een rondetafelsessie, die de Commissie MKB van de NBA in juni jl. organiseerde samen met de Novaa en de SRA. In de afgelopen jaren hebben accountants de eisen en voorschriften waaraan zij moeten voldoen complexer en strenger zien worden, wat heeft geleid tot hogere kosten voor accountantskantoren. Als gevolg daarvan hebben deze kantoren de tarieven voor hun dienstverlening aan mkb-klanten verhoogd. Maar die maken nu hun afwegingen.

De regeldruk voor accountants komt grotendeels voort uit de behoefte aan meer transparantie en verantwoording in de financiële sector. Na verschillende financiële schandalen en falende controlesystemen moesten strengere regels de integriteit van de financiële rapportages beter waarborgen. Hoewel deze regels noodzakelijk waren voor het vertrouwensherstel in de sector, brengen ze ook uitdagingen met zich mee voor accountants. De naleving ervan vergt aanzienlijke inspanningen en investeringen van kantoren. Kleinere kantoren vinden het daarom steeds lastiger om hun kennis van alle wet- en regelgeving up-to-date te houden.

Evenwichtige benadering nodig
Met name de kleinere bedrijven en non-profitorganisaties kunnen de gestegen en stijgende kosten voor de dienstverlening door hun accountant nog maar moeilijk dragen. Om dit probleem aan te pakken, is het belangrijk dat er een evenwichtige benadering wordt gevonden. Waarborging van kwaliteit en integriteit blijft essentieel, maar de aandacht moet ook uit blijven gaan naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van accountantsdiensten. Vereenvoudiging en stroomlijning van regelgeving kan helpen om de administratieve last te verminderen en de kosten te beheersen. De werkgroep neemt de resultaten van de rondetafelsessie mee als input voor aanbevelingen aan het NBA-bestuur.