Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Indienen rapportage energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is een verplichting voor bedrijven en organisaties die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken, om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het doel van deze verplichting is om het energieverbruik te verminderen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven en organisaties die onder de energiebesparingsplicht vallen, moeten eens in de 4 jaar rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen en welke energiebesparing daarmee is bereikt.

Meer informatie en een stappenplan is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kunt u vanaf begin april de rapportage indienen.