Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

HOT: mkb-ondernemingen met een vaste inrichting

De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd die verlichting moeten bieden aan het mkb. Een van die voorstellen biedt Europese kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn via vaste inrichtingen, de mogelijkheid om slechts één belastingaangifte in te dienen. Dit kunnen zij doen bij de Belastingdienst van het hoofdkantoor. Deze ondernemingen hoeven hun belastingen dan alleen te berekenen op basis van de belastingregels van de lidstaat van hun hoofdkantoor. De winst van de vaste inrichting wordt belast volgens het tarief van het land waar die vaste inrichting is gevestigd.

De Belastingdienst deelt de aangifte vervolgens met de andere lidstaat, waar de onderneming actief is. De lidstaat van het hoofdkantoor moet daarna alle hieruit voortvloeiende belastinginkomsten overdragen aan de landen, waar de vaste inrichtingen zich bevinden. Een ‘one-stop-shop’-benadering dus, onder de benaming Head Office Tax System (HOT). Als de belastingplichtige de keuze maakt voor het Head Office Tax System, geldt deze regeling voor 5 jaar. In het richtlijnvoorstel zijn de regels opgenomen met daarin onder meer een definitie van het begrip vaste inrichting. Het voorstel ziet ook alleen op kleine en middelgrote ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die op de balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria niet overschrijden:

a) balanstotaal € 20 mln.;
b) netto-omzet € 40 mln.;
c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar is 250.

Bovendien ziet de regeling alleen op vaste inrichtingen en niet op dochtervennootschappen. De regeling zou per 1 januari 2026 in werking moeten gaan. Het HOT-systeem zou tot meer fiscale zekerheid en minder kosten voor het mkb moeten leiden. De regeling betreft ongeveer 24 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in Europa, die een belangrijke factor in de Europese economie vormen.