Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Hoe groot is het effect van invoering minimumuurloon en indexatie voor werkgevers?

Op 1 januari 2024 wordt niet alleen het minimumuurloon ingevoerd, maar wordt ook het wettelijk minimumuurloon geïndexeerd met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. De minimumdag-, week- en maandlonen voor werknemers met het minimumloon worden straks bepaald door het feitelijke aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het minimumuurloon. Werknemers die 40 uur werken, hebben daardoor geen lager uurloon meer dan mensen die 36 uur werken. De invoering van het minimumuurloon kan gevolgen hebben voor salarisschalen, arbeidscontracten en cao’s. Zie ook het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon.

Knipsel

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totale aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12. Dit vermenigvuldig je met het geldende minimumuurloon:

Vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon.
Het aantal werkbare dagen in 2024 is 262. Al met al betekent dit een forse stijging van de werkgeverslasten.