Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Het UWV en haar interpretatie van de wet

Een belangrijk onderdeel van ons werk is klanten bijstaan die problemen hebben met het UWV. Bijvoorbeeld bij bezwaarzaken met betrekking tot wel of geen uitkering, terugvordering van uitkeringen, financiële administratieve fouten, etc. Wat opvalt, is het geregelde gegoochel met de wettelijke beslistermijnen die het UWV  moet hanteren. Enkele voorbeelden uit recente dossiers: het UWV laat de beslistermijn pas ingaan na ontvangst van de eerste aanvullende bezwaargronden. Tweede voorbeeld: het UWV zet een ‘tweede’ verlengde beslistermijn in zonder toestemming van betrokkenen. Maar er is meer…

Nog een voorbeeld: het UWV houdt een termijn van 17 weken als doorlooptijd aan, terwijl het in bezwaar om een correctie van een financiële administratieve afhandeling gaat. Kortom, het ontbreekt het UWV niet aan creativiteit!

Wat zegt de wet?
De relevante artikelen zijn artikel 111 en artikel 112 van de wet WIA. Uitgangspunt is de AWB, omdat we met een overheidsorgaan van doen hebben. Daar geldt een algemene beslistermijn van 6 weken.
De wet WIA wijkt daar – globaal – op 2 manieren van af:
1. Bij besluiten met een medische of arbeidsdeskundige grondslag geldt een beslistermijn van 17 weken (artikel 112).
2. Bij overige besluiten geldt een beslistermijn in bezwaar van 13 weken (artikel 111).

Let op
De termijnen (bij 1 en 2) gaan dus in na afloop van de bezwaartermijn en dus – altijd! – 6 weken na het primaire besluit.

Haalt het UWV deze termijn niet? Dan mag het UWV 1 x zonder toestemming van betrokkenen de beslistermijn verlengen met 6 weken extra. Willen ze een tweede keer verlengen? Daarvoor moet het UWV toestemming krijgen van de indiener van het bezwaar. Bij nalating kun je het UWV een ingebrekestelling sturen. Vrees niet dat het sturen van een ingebrekestelling tegen je zal worden gebruikt – ik zie dat in de praktijk niet terug.

Het UWV geeft vaak aan dat de beslistermijn opschuift, omdat zij extra tijd toekent voor het indienen van aanvullende bezwaargronden. Zij rekent dan vanaf het moment na ontvangst van die gronden. Dit is niet conform de wet en houdt geen stand in (hoger) beroep. Trap daar dus niet in!