Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Het tussentijds opzegbeding: toegang tot de WW-poort

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet de looptijd worden uitgezeten, tenzij er sprake is van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst. Opmerkelijk is een vroegere uitspraak van de rechtbank Amsterdam (2021). De rechter vond dat een tussentijds opzegbeding – alléén opgenomen in de vaststellingsovereenkomst (vso) en niet in de arbeidsovereenkomst – geldig was. Ten tijde van het werkloos worden, werd er namelijk voldaan aan de wettelijke eis dat er sprake was van een beëindiging van het dienstverband mét een tussentijds opzegbeding. Deze afwijkende uitspraak is niet gevolgd in latere uitspraken.

Huidige stand van zaken
Wil je tussentijds van elkaar af, maar is er in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding opgenomen? Dan heb je in principe de verplichting om de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst uit te zitten. Wél kun je een addendum op de arbeidsovereenkomst maken met een tussentijds opzegbeding. Toch moet je daarmee uitkijken.

Voorbeeld
De looptijd van de arbeidsovereenkomst is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Partijen vervloeken elkaar grondig en willen uit elkaar, maar er is er geen tussentijds opzegbeding; noch in de arbeidsovereenkomst noch in de cao. Partijen onderhandelen om per 1 oktober 2023 uit elkaar te gaan met een vso. Om dit te vergemakkelijken, maken ze eind augustus 2023 een addendum op – vlak voor ondertekening van de vso – met een tussentijds opzegbeding. Ondanks dit addendum is er toch een kans dat een WW-uitkering wordt geweigerd. Waarom? De datum van dit addendum ligt zo dicht tegen de datum aan van het sluiten van de vso, dat het UWV dan vermoedt dat er een benadelingshandeling is. Zij weigert daarom de WW voor de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst. De bewijslast voor het tegendeel ligt daarna bij de werknemer.

Tip
Kortom, maak het jezelf gemakkelijk en neem altijd een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst op. Heb je die niet, dan hoop ik dat deze Fiscasus aanleiding geeft om dat alsnog te doen.