Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Het jaar 2024 in pensioencijfers

Hoe ziet dit nieuwe jaar eruit als we kijken naar pensioencijfers? In 2024 bedraagt de AOW-franchise middelloon (100/75) € 17.545. In 2023 was dat nog € 16.322, en daarmee is in veel pensioenregelingen de drempel voor pensioenopbouw opnieuw hoger geworden.

Het maximale pensioengevende salaris stijgt van € 128.810 naar € 137.800 in 2024. Voor ‘tonplussers’ is er fiscaal dus een aanzienlijke extra pensioenopbouwruimte. De AOW-leeftijd gaat in 2024 naar 67 jaar. Het afkoopbedrag kleine pensioenen is voor 2024 bepaald op € 592,51 per jaar.

Automatische waardeoverdracht is in 2023 al uitgebreid naar alle kleinere pensioenen tot dat bedrag (en vanaf € 2 per jaar).