Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Help, de deskundige toont geen causaal verband aan!

Is een partij aansprakelijk voor de door jou geleden schade? Om tot dat oordeel te kunnen komen, moet er onder andere een causaal verband bestaan tussen het handelen van deze partij en jouw schade. Het is aan de benadeelde partij om dit causale verband aan te tonen. Indien het causale verband niet vast komt te staan, kan aansprakelijkheid in beginsel niet worden aangenomen. Een rechter kan echter een rechterlijk vermoeden uitspreken. Dit betekent niet dat de bewijslast wordt omgekeerd. Dit impliceert enkel dat de tegenpartij meer zal moeten aanvoeren, om ervoor te zorgen dat de rechter tot een ander oordeel komt.

Recent moest de rechter uitspraak doen in een zaak waarbij een rijschoolhouder na een aanrijding last had van nekklachten. Voorheen had hij ook al aanhoudende nek- en armklachten, waardoor hij eerst voor 55-65% arbeidsongeschikt was verklaard en later voor 45-55%. Na het ongeval was de rijschoolhouder voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. De rechter moest oordelen of deze – verergerde – schade was veroorzaakt door het ongeval of niet. Hiervoor is een deskundige ingeschakeld. De rechter had echter de mogelijkheid opengelaten dat het causale verband ook kon worden aangenomen als hier geen medisch aantoonbare verklaring voor is.

Ontbrekende verklaring over causaliteit
In het deskundigenrapport ontbrak een – voldoende gemotiveerde – verklaring over de causaliteit. Er werd vastgesteld dat de rijschoolhouder vooraf al nek- en armklachten had. Én dat er geen aanwijzingen zijn dat er bij het ongeval sprake is geweest van een ander letsel dan een toegenomen klachtenpatroon, zoals dit voor het ongeval ook al bestond. Het hof ging hierin mee. In cassatie werd geoordeeld dat dit oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd. Het hof is namelijk niet ingegaan op de mogelijkheid om een causaal verband aan te nemen indien een medisch aantoonbare verklaring ontbreekt.