Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijden?

Verstrekte gezonde maaltijden vallen onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen, oordeelde de Hoge Raad recentelijk. Het verstrekken van deze gezonde maaltijden kwam uit de RI&E en het plan van aanpak bij de werkgever in deze casus naar voren. Daarmee was het onderdeel van het preventie- en gezondheidsbeleid van de werkgever. Tot 2022 was de voorwaarde voor een gericht vrijgestelde Arbovoorziening dat het om voorzieningen moest gaan die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid van werkgever. Een geluk voor deze werkgever, maar wat zijn de gevolgen van het arrest voor de huidige regelgeving?

Vanaf 2022 zijn de voorwaarden gewijzigd. Sinds dat moment is de link naar het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever deels losgelaten en moet de voorziening direct samenhangen met de verplichtingen die uit de Arbeidsomstandighedenwet volgen. Is de deur helemaal dicht voor dit soort preventieve voorzieningen of staat de deur nog op een kier?

Uit de Arbowet volgt slechts dat de werkgever een verplichting heeft om voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te zorgen. In de toelichting is echter aangegeven dat de gezonde maaltijden niet onder de gerichte vrijstelling van Arbovoorzieningen vallen. Hiermee lijken de mogelijkheden zeer beperkt te zijn voor voorzieningen die zien op de algemene gezondheid en die niet aan de werkgever als verplichting opgelegd kunnen worden. Er zijn inmiddels wel Kamervragen hierover gesteld. Een van de gestelde vragen is of de Wet op de loonbelasting niet moet worden aangepast. Dit om te voorkomen dat er belasting wordt geheven over voorzieningen in het kader van verzuimpreventie op grond van het Arbobeleid bij werkgevers.