Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gelijk speelveld voor werkgever versus UWV?

Bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer maakt het UWV onder andere gebruik van het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Het CBBS bevat een gedetailleerde beschrijving van enkele duizenden functies van de meest voorkomende functies. Aangezien het CBBS als systeem niet toegankelijk is voor derden, stelde een werkgever dat er geen sprake is van een gelijk speelveld voor een werkgever ten opzichte van het UWV. Daarmee acht de werkgever dit strijdig met artikel 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) honoreerde het beroep van de werkgever op het EVRM niet. De CRvB onderkent dat er voor de werkgever ten opzichte van de werknemer en het UWV geen geheel gelijk speelveld bestaat. Dit neemt niet weg dat dit niet in strijd komt met het bepaalde in artikel 6 en 13 van het EVRM. Van belang is wel dat het UWV het besluit over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zorgvuldig, goed onderbouwd en inzichtelijk moet worden gemotiveerd. Het CBBS is daarbij ondersteunend. Daarbij is door het UWV in voldoende mate toegelicht hoe het systeem wordt gevuld en geactualiseerd. Uit deze uitspraak blijkt dat het richten van de processuele pijlen op het systeem niet kansrijk is. De bezwaren zullen moeten worden gericht op de medische en arbeidskundige gronden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Dáár liggen de kansen.