Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Geen verplichte deelname meer aan pensioenfonds – maar wat dan wel?

Het komt voor dat werknemers van een bedrijf niet meer verplicht hoeven deel te nemen aan een pensioenregeling. Een oorzaak daarvan kan een verandering zijn in de werkzame activiteiten van de onderneming of een herstructurering van het bedrijf. Er wordt dan een punt gezet achter de pensioenaanspraken die de werknemers hebben opgebouwd. Soms vindt een werkgever het wel prettig om dan nog vrijwillig te mogen deelnemen, als er geen ander pensioenfonds is waar ze bij horen. Nadeel hiervan is dat je dan ook vaak verplicht moet deelnemen aan sociale fondsen. Het is daarom raadzaam om ook te kijken naar aansluiting bij een pensioenverzekeraar of PPI.

Wanneer je kiest voor aansluiting bij een PPI of pensioenverzekeraar is het voordeel dat er meteen een Wtp-proofregeling is met een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie. Een nadeel is dat de oude pensioenfondsregeling nog in de transitiefase zit naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat maakt het lastiger om de oude met de nieuwe regeling te vergelijken.

Let op

Heeft bij een reorganisatie de overnemende werkgever al een verplicht gestelde pensioenfondsregeling? Dan zullen de werknemers ook moeten gaan deelnemen aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds, samen met hun nieuwe collega’s. Er zijn meerdere situaties denkbaar van overgang van een onderneming, met steeds andere gevolgen voor het pensioen.