Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning als inhaalschenking niet mogelijk is

Een vrouw ontvangt in 2010 een schenking van haar ouders. Zij doet in haar aangifte schenkbelasting 2010 een beroep op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. In 2018 krijgt zij opnieuw schenkingen van haar ouders: een schenking van € 5.353 en een van € 48.600. Ook voor deze schenkingen claimt zij de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning. De inspecteur weigert de vrijstelling te verlenen, omdat de Successiewet die mogelijkheid niet biedt. De vrouw stelt dat haar broer in een vergelijkbare situatie de schenkingsvrijstelling wel kreeg. Wie heeft gelijk?

De broer had ook in 2010 en in 2014 schenkingen ontvangen van zijn ouders. In beide aangiften schenkbelasting had hij de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geclaimd en gekregen. Toch zijn de situaties van de broer en de zus verschillend, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In 2014 was het namelijk nog mogelijk om een inhaalschenking te doen. Die mogelijkheid gaf de Successiewet niet (meer) in 2018. De inspecteur volgt daarom in 2018 de wet, waardoor geen sprake kan zijn van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechtbank kan ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid afwijken van de wettelijke bepaling.