Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Geen pensioen? Dan een pensioen-alert op de loonstrook!

Werkgevers worden verplicht om een melding op de loonstrook van hun werknemers op te nemen als er geen ouderdomspensioen voor hen wordt opgebouwd. Dit volgt uit een van de aangenomen amendementen bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer. Zo’n melding (pensioen-alert) komt ook in beeld als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Verder vindt demissionair minister Schouten het belangrijk dat sollicitanten (aspirant-werknemers) binnen de bestaande wettelijke verplichtingen zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de pensioenregeling waaraan zij bij indiensttreding zullen deelnemen.

Overleg met werkgeversorganisaties heeft geleid tot een oproep van de werkgeversvertegenwoordiging aan de grootste vacaturesites van Nederland om pensioen een standaardonderdeel te laten zijn van vacatureteksten. Deze oproepen zijn een aanvulling op de bestaande wettelijke verplichting van de werkgever om:

  • binnen een maand na indiensttreding een opgave te verstrekken of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
  • de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst te doen en kenbaar te maken wie alsdan de pensioenuitvoerder is.