Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gedispenseerde pensioenregeling?

Een aantal pensioenfondsen mocht in 2023 een extra indexering van de pensioenen toekennen, in het licht van de aanstaande overgang naar de Wtp. Bij het Bpf Bouw bedroeg die indexering maar liefst 14,52% – een mega-indexatie. De vraag hierbij is of bouwbedrijven die een eigen gedispenseerde pensioenregeling hebben, die indexering ook (onverkort) moesten toepassen? Een werkgever vond dat te ver gaan en schrapte zelfs de hele indexeringsbepaling, omdat dergelijke inhaalkoopsommen veel te duur waren. Enkele gepensioneerden en gewezen deelnemers waren het daar niet mee eens en eisten in hun pensioenregeling de 14,52% op.

De rechter van Rechtbank Midden-Nederland vond dat de werkgever de indexering niet ineens op nul kon zetten, omdat dat niet rijmt met nawerkend goed werkgeverschap. Maar de rechter zei ook dat de verhogingen van Bpf Bouw niet altijd moeten worden gevolgd als dat onredelijk uitpakt en niet kan worden gevraagd van de werkgever. Deze plotselinge indexatie viel niet te verwachten en was ook nog eens uitzonderlijk hoog. Een claim op de gelijkwaardigheidseis werd niet toegekend, omdat die eis niet inhoudt dat de verhogingen van Bpf Bouw altijd maar moeten worden gevolgd. Het zal vast niet bij deze ene uitspraak blijven, omdat meerdere verzekerde gedispenseerde pensioenregelingen met hetzelfde dilemma kampten.