Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet maakt in het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ onder meer de voorgenomen fiscale maatregelen bekend. Zo wordt de verlaging naar 12,03% van het mkb-winstvrijstelling in 2025 uit de Voorjaarsnota beperkt tot 12,7%. Het verhoogde box-2-tarief uit het Belastingplan 2024 gaat in 2025 van 33% naar 31%. De afschaffing van de inkoopfaciliteit dividendbelasting (inkoop eigen aandelen) gaat niet door. Het box-3-tarief wordt verlaagd (percentage nog onbekend) en de renteaftrekbeperking in de Vpb gaat omhoog van 20% naar 25%. De giftenaftrek in de IB en Vpb wordt vanaf 2025 gefaseerd beperkt. Wat is het nieuwe kabinet nog meer van plan?

Enkele andere voorgenomen maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord zijn:

  • lastenverlichting op arbeid, bijvoorbeeld door de introductie van een extra (derde) schijf in de inkomstenbelasting;
  • ongewijzigde voortzetting van de hypotheekrenteaftrek en de eigenwoningregeling;
  • afbouw van alle negatief geëvalueerde fiscale regelingen en aanpakken van onbedoelde constructies;
  • afschaffing van de salderingsregeling voor kleinverbruikers in één keer op 1 januari 2027;
  • wel voortzetting van steun voor elektrisch rijden, maar afschaffing van alle subsidies per 1 januari 2025;
  • vanaf 2025 verlaging van de eerste en tweede schijf van de energiebelasting op aardgas met 2,82 cent per m3 en terugdraaiing van de verhoging van de derde, vierde en vijfde schijf van de energiebelasting op aardgas met 22,4% en vanaf 2030 nog extra met 2,7%;
  • invoering van een planbatenbelasting of een vergelijkbaar systeem om voldoende woningbouw mogelijk te maken;
  • verhoging kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%;
  • verlenging tot en met 2025 van de accijnsverlaging op brandstoffen.