Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Financiering bedrijfsovernames in de tweede helft van 2023

Vaak worden bij het gebruik van vreemd vermogen in een transactie verschillende financieringsvormen gecombineerd. In de tweede helft van 2023 werd een meerderheid van de transacties deels gefinancierd met vreemd vermogen (51%). De meest voorkomende financieringsbron was een vendor loan. In de eerste helft van 2020 werd in 75% van de transacties waarbij vreemd vermogen werd toegepast, een vendor loan gebruikt. In de tweede helft van 2023 blijkt dit nog steeds de meest voorkomende financieringsvorm te zijn.

Een vendor loan is een aantrekkelijke financieringsvorm in periodes met hoge rentetarieven. In de tweede helft van 2023 werd in 83% van de transacties met vreemd vermogen een vendor loan gebruikt. 82% van de financieringen met vreemd vermogen bestond uit bankleningen; dat is 10 procentpunt hoger dan in de eerste helft van 2023. Bij slechts 1% van de transacties werd crowdfunding gebruikt, terwijl dit in de eerste helft van 2023 op 6% lag.