Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Extra tijd voor definitieve aanvraag NOW 5 en NOW 6

Voor NOW 5 (7e aanvraagperiode) en NOW 6 (8e aanvraagperiode) moet er voor 3 juni 2023 een definitieve aanvraag worden ingediend. De ondernemer krijgt extra tijd als de accountants- of derdenverklaring nog niet gereed is. Er wordt in dat geval uitstel verleend tot en met 3 november 2023 om de definitieve berekening aan te vragen. Het uitstel moet worden aangevraagd met een formulier op de site van het UWV. Hoe zit het met NOW 3 en NOW 4? De datum voor de sluiting van de vaststellingsloketten NOW 3 (drie tranches) en NOW 4 is in de NOW-regelingen vastgelegd op 22 februari 2023.

Het UWV hanteert echter een termijn van 8 weken voor elke onderneming die op de sluitingsdatum nog geen vaststelling heeft aangevraagd. Daarnaast is in de afzonderlijke NOW-regelingen geregeld dat een onderneming die op de sluitingsdatum nog geen accountantsverklaring kan overleggen een extra termijn van 14 weken krijgt om een accountantsverklaring te laten opstellen. Tel je beide termijnen bij elkaar op, dan is de conclusie dat elk bedrijf uiterlijk 22 weken na de formele datum van 22 februari 2023 een verzoek tot subsidievaststelling inclusief de accountsverklaring kan indienen. De uiterlijke datum is daarmee 26 juli 2023.