Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Erfbelasting en soms ook schenkbelasting aftrekbaar

Niet alleen het wielerseizoen is net begonnen met Omloop Het Nieuwsblad en Milaan-San Remo. Ook het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2023 staat bij de Belastingdienst weer klaar; de traditionele opening van het aangifteseizoen. Wellicht vraag je je af: wat heeft dit te maken met estate planning of nalatenschappen? Op basis van de wet zijn belastingschulden in box 3 niet aftrekbaar. Er gelden een paar uitzonderingen, waarvan er een in de praktijk weleens over het hoofd wordt gezien. Welke uitzondering is dat?

Als jouw klant vermogen verkrijgt uit een nalatenschap, neemt zijn box-3-vermogen in beginsel toe. Hij of zij zal echter ook nog erfbelasting moeten betalen aan de Belastingdienst. Het voelt niet goed om wel de gehele nalatenschap te belasten in box 3, zonder rekening te houden met de nog te betalen erfbelasting. De wetgever heeft dit ook ingezien en de aftrekbaarheid van de erfbelasting mogelijk gemaakt. Vergeet deze dus niet mee te nemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Een inkomstenbelastingschuld is ook niet aftrekbaar. Tenzij de aangifte inkomstenbelasting 13 weken voor het einde van het jaar is ingediend en de aanslag niet is opgelegd voor het einde van dat jaar. Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting is aftrekbaar indien 8 weken voor het einde van het jaar een voorlopige aanslag is aangevraagd om de belastingschuld in dat jaar te betalen. Legt de fiscus de aanslag niet op voor 1 januari? Dan kun je (op grond van een goedkeuring uit 2005) de bezittingen verlagen met dat bedrag.

Verschuldigde schenkbelasting

En hoe zit het dan met de verschuldigde schenkbelasting? Deze is niet aftrekbaar. Maar net zoals bij een niet tijdig opgelegde aanslag inkomstenbelasting, mag de materieel verschuldigde schenkbelasting wel op de bezittingen in mindering worden gebracht of als een schuld in box 3 worden opgenomen als:

  • uiterlijk 8 weken voor het einde van 2023 aangifte schenkbelasting is gedaan; en
  • de aanslag schenkbelasting niet voor 1 januari 2024 is opgelegd.

 Tip

Zijn er geen overige schulden in box 3, verlaag dan de bezittingen met de aftrekbare belastingschulden. Dat scheelt een stukje niet-aftrekbaarheid in verband met de drempel voor de schulden.