Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Enkele verklaring maakt niet afgetrokken lijfrentepremie voldoende aannemelijk

Een vrouw sloot in 1999 een lijfrenteverzekering af tegen betaling van € 2.700 premie. In 2019 koopt zij deze polis af, waarna zij een bruto-uitkering ontvangt van € 5.459. De vrouw meent dat de polis een zogeheten kleine lijfrente is, omdat de netto-uitkering onder het grensbedrag (in 2019: € 4.404) voor een kleine lijfrente blijft. In dat geval is zij geen box-1-belasting verschuldigd. Rechtbank Den Haag gaat hier niet in mee. Daarvoor moet de bruto-uitkering onder het grensbedrag blijven. Dat is niet het geval. De vrouw kan wel de betaalde, maar niet afgetrokken lijfrentepremie aftrekken van de bruto-uitkering, mits zij dat aannemelijk kan maken.

De inspecteur bevestigt dat de vrouw de lijfrentepremie niet in 1999 heeft afgetrokken, maar mogelijk wel in 1998. Vaststaat dat er vanwege het lange tijdsverloop geen andere bewijsmiddelen zijn dan de verklaring van de vrouw dat zij de premie niet in 1998 heeft afgetrokken. De rechtbank vindt de verklaring geloofwaardig en staat toe dat de premie in mindering komt op de bruto-uitkering. Daardoor moet ook de in rekening gebrachte revisierente worden verlaagd.