Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Einde rentevastperiode in zicht – wat te doen?

Ondernemers die nu of binnenkort te maken krijgen met een aflopend rentecontract, zullen zeer waarschijnlijk een nieuw rentevoorstel krijgen van hun financier. Dit voorstel ontvangt de ondernemer op zijn vroegst 2 maanden voor de einddatum. De schrik is groot voor wie nu geconfronteerd wordt met een rente van 5,5% ‒ of nog veel hoger. In die situatie is het goed om concurrerende financiers en hun renteaanbod met elkaar te vergelijken. In de praktijk zien wij behoorlijke verschillen, die al snel leiden tot duizenden euro’s renteverschil.

Om te voorkomen dat de ondernemer zich onder druk gezet voelt, is het goed om inzichtelijk te hebben welke rentecontracten er zijn en welke looptijd deze contracten hebben. Zo kun je vroegtijdig de cijfers in orde maken en contact leggen met andere financiers. Dat dit loont, blijkt wel uit de volgende situatie. Een zakelijke relatie ontving onlangs een renteaanbod van zijn huisbank van maar liefst 8,55%, terwijl een concurrent middels een herfinanciering ‘slechts’ 5,8% verlangde. Adviseer ondernemers daarom proactief over het belang om offertes op te vragen bij verschillende financiers en toets de actuele marktrente.