Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Een loonsanctie – en dus aansprakelijkheid van de arbodienst?

De Arbowet vereist dat werkgevers zich laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst. Een werkgever had daarom een overeenkomst tot opdracht gesloten met de arbodienst voor verzuimbegeleiding. Zijn zieke werknemers worden begeleid door een bedrijfsarts en een adviseur inzetbaarheid (casemanager). In deze zaak geeft de bedrijfsarts aan dat er een periode is van ‘geen arbeidsmogelijkheden’, oftewel GBM (geen benutbare mogelijkheden). Het risico op een loonsanctie neemt daardoor enorm toe – en een loonsanctie volgde dan ook. Vanwege de loonsanctie vindt de werkgever dat de bedrijfsarts en casemanager hun werk niet goed hebben gedaan.

De werkgever vordert om die reden € 39.355,93 aan schade. De rechter beoordeelt de vordering aan de hand van twee stappen:

  • Welke verplichtingen heeft de arbodienst op grond van de overeenkomst van opdracht tot zich genomen? De bedrijfsarts werkt volgens de richtlijnen van het NVAB (Nederlandse Vereniging voor het Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en diens standaardtaken/-verplichtingen worden in een bijlage opgesomd. Hetzelfde geldt voor de taken van de adviseur.
  • Is er sprake van een – toerekenbare – tekortkoming in de nakoming door de arbodienst? De werkgever stelt dat de bedrijfsarts ten onrechte geen arbeidsvermogen aannam voor één jaar, terwijl de verzekeringsarts vanaf de zomer weer belastbaarheid zag. De adviseur heeft ‘te basaal’ gehandeld. Bovendien stokte haar begeleiding circa 4 maanden voor het einde van de wachttijd.

Oordeel op hoofdlijnen
De rechter stelt dat een opgelegde loonsanctie niet automatisch leidt tot aansprakelijkheid van de arbodienst. Daar is méér voor nodig. Zo blijkt uit de hoeveelheid stukken een intensieve verzuimbegeleiding. Opvallend genoeg telt de rechter het consult en de daaruit volgende terugkoppeling (PA’s) als twee losse acties (zie rov 4.11). De bedrijfsarts handelde conform de overeenkomst tot opdracht dus als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Ook de casemanager ontspringt hier de dans, want de loonsanctie verwijst niet naar haar handelen. Welke rol speelt de loonsanctie nu eigenlijk? De rechter waardeert met name het advies van de casemanager om een deskundigenoordeel aan te vragen over de GBM. De werkgever vist hier – op alle punten – achter het net en krijgt nu ook een kostenveroordeling. Dat is wrang.

Tip
Wil je een loonsanctie voorkomen? Vraag dan tijdig een deskundigenoordeel aan bij GBM.