Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Duidelijkheid over STAP-budget in tweede helft 2023

Er is meer duidelijkheid gekomen over hoe het STAP-budget in het tweede deel van 2023 zal worden ingezet. Vanaf 3 juli 2023 start volgens planning de derde aanvraagronde. Het beschikbare budget is echter teruggebracht van € 34 miljoen naar € 20 miljoen. Zo kan een groter deel van het resterende budget vanaf september worden ingezet. Dan wil het kabinet het STAP-budget gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. Hoe dit wordt ingevuld is nog niet duidelijk. Een optie is om vanaf september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken voor het STAP-budget. Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Lange tijd was het nog onduidelijk hoe het STAP-budget in de tweede helft van 2013 zou worden ingezet. Dit bleek uit antwoorden op Kamervragen van minister Van Gennip van SZW en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs. Ondanks de aangebrachte wijzigingen in de subsidiabele opleidingen en de aanscherping van de scholingsdefinitie, komt het nog steeds voor dat er opleidingen in het scholingsregister staan die daar niet in thuishoren. Vanaf september moet dit dus niet meer voorkomen. Eerder berichtten we al dat het STAP-budget in 2024 wordt afgeschaft. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten. Over een alternatief voor het STAP-budget wordt nog nagedacht. De Tweede Kamer wordt hierover rond de zomer geïnformeerd.