Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023

Er is duidelijkheid gekomen over hoe het STAP-budget vanaf september 2023 zal worden ingezet. Het budget voor de laatste twee tijdvakken is verlaagd tot € 10 miljoen per tijdvak. Daarnaast wordt het STAP-budget gerichter ingezet voor scholing die opleidt tot een beroep. Dat wil zeggen dat alleen OCW-erkende opleidingen nog subsidiabel zijn voor het STAP-budget. Het loket voor de vierde aanvraagronde opent twee weken later dan eerst was ingepland, namelijk op maandag 18 september 2023 om 10.00 uur. Het laatste tijdvak zal zijn in november 2023. Al eerder is besloten om het STAP-budget in 2024 af te schaffen.

Ook subsidie voor EVC-procedures

U kunt uw werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een erkenning van verworven competenties (EVC). Dit ervaringscertificaat wordt afgegeven door een EVC-aanbieder die uw kennis en kunde in kaart brengt en toetst aan de voor de EVC erkende landelijke onderwijs-, beroeps- of branchestandaarden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze EVC-procedures ook zouden kwalificeren voor het STAP-budget. Maar om allerlei redenen is dat niet doorgegaan. Er is nu een aparte regeling, de ‘Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures’. De EVC-aanbieder – die de EVC-procedures voorschiet – kan via deze regeling € 1.000 subsidie aanvragen voor procedures die zijn gestart en afgerond tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 november 2023 9.00 uur tot en met 29 februari 2024 17.00 uur.

Let op

De regeling is nog niet definitief. In september wordt de regeling nog in de Tweede Kamer behandeld.