Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Doorverkoop tickets evenementen belast met 21% btw

Een bv exploiteert een platform waarop particulieren entreebewijzen voor sportwedstrijden, concerten, festivals en voorstellingen kunnen doorverkopen aan andere particulieren. Daarnaast kent het platform een ‘secure verkoop’, waarbij het oorspronkelijke ticket wordt vervangen door een nieuw ticket van de organisator met de naam van de koper erop. De bv meent dat zij hierbij als commissionair optreedt. Zij brengt voor de doorverkoop van de tickets het verlaagde btw-tarief in rekening voor het toegang verlenen tot culturele evenementen. Hof Amsterdam geeft haar geen gelijk.

Het hof oordeelt dat de bv optreedt als een agent, die ook kopers en verkopers bij elkaar brengt en daarvoor een fee in rekening brengt. De diensten van de bv kwalificeren niet als het verlenen van toegang tegen een voorafgaande betaling. Dat toegangsrecht heeft de organisator van het evenement namelijk al tegen voorafgaande betaling toegekend aan de verkoper van het ticket. De bv moet over de fees 21% btw afdragen.