Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Dien tijdig suppletieaangifte in

Een suppletieaangifte moet worden ingediend, zodra duidelijk wordt dat er te veel of te weinig btw is betaald. Heeft je klant te weinig btw betaald? In dat geval wordt hij/zij 4% belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft.

Dit voorkom je door de suppletieaangifte van je klant in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de suppletie betrekking heeft. Er wordt dan geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is en is betaald. Wel kan je klant eventueel een verzuimboete krijgen.

Tip
Bedragen tot € 1.000 mogen worden verrekend in de eerstvolgende btw-aangifte. Hiervoor hoef je dus geen suppletieaangifte te doen.