Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Denk aan de deadlines eind maart

Is er uiterlijk 30 september 2022 een intentieverklaring of voorovereenkomst tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 aangetekend verzonden naar de Belastingdienst in Heerlen? Dan moet de bv uiterlijk op 31 maart 2023 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de bv in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023?

De intentieverklaring of voorovereenkomst moet dan uiterlijk 31 maart 2023 zijn opgemaakt én aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst in Heerlen. Ook een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2023 moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn aangevraagd.

Om fiscaal met terugwerkende kracht een onderneming in een bv te kunnen omzetten/inbrengen, volstaat de aangetekende toezending van de voorovereenkomst of intentieverklaring aan de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen samen met het Geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaring.