Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Deadline nadert voor gegevensaanlevering online betalingsdiensten

Aanbieders van online betalingsdiensten moeten de betalingsgegevens van grensoverschrijdende betalingen door een koper aan een verkoper in een andere lidstaat of buiten de EU nauwkeurig in registers bijhouden. Zij moeten deze betalingsgegevens binnen een maand na het verstrijken van het kwartaal aanleveren bij de Belastingdienst. Het gaat dus om grensoverschrijdende betalingen, waarbij de betaler zich steeds in de EU bevindt. Om privé (niet-commerciële) betalingen buiten de registratieplicht te houden, geldt deze plicht vanaf een drempel van 25 betalingen aan dezelfde begunstigde per kwartaal. De eerste aanleverdatum verstrijkt op 30 april 2024.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de betalingen die zijn ontvangen van consumenten of van ondernemers. De aangeleverde betaalgegevens worden verzameld in een centrale database met de naam CESOP. De belastingdiensten van de EU-lidstaten hebben toegang tot deze database, zodat zij de data op btw-fraude kunnen analyseren. Het aantal gerichte controles, ook vanuit het buitenland, zal daardoor toenemen.