Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

De puzzel van een overnamefinanciering

De waarde van de onderneming is bepaald en – belangrijker nog – het is gekomen tot een prijs. En dan? Dan komt het proces van de centen bij elkaar brengen. Al snel wordt duidelijk dat goodwillfinanciering middels een bancaire financiering lastig is. In de regel financiert de bank circa 2,5x de EBITDA in het geval van een goodwillfinanciering. Daarbij is de overeengekomen prijs vaak behoorlijk hoger dan het financierbare bedrag. Het verschil zal dan ook overbrugd moeten worden. Hoe moet de puzzel van de overnamefinanciering in een dergelijk geval worden gelegd?

De oplossing die het meest voor de hand ligt, is het verschil met eigen geld inbrengen. Een tweede optie (of gecombineerd) is een achtergestelde lening van de verkoper. Dit brengt als voordeel mee dat de verkoper gecommitteerd is en dat de bank het kan beschouwen als garantievermogen. Ook een earn-out is een goede oplossing, omdat dit de prijs en financiering in eerste aanleg drukt. De belangrijkste tip is om de financiering aan de voorkant met de verkopende partij te bespreken. Een deels achtergestelde lening is tegenwoordig meer regel dan uitzondering en daarom een goed voorstel om op tafel te leggen.