Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

De bijheffing-informatieaangifte: wat is dat nu weer?

Op 31 december 2023 is de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat multinationals en binnenlandse groepen met een geconsolideerde omzet van ten minste € 750 miljoen over hun winst worden belast tegen een tarief van 15%. Bij een tekort volgt een bijheffing. Groepsentiteiten die in Nederland zijn gevestigd en die onder deze regelgeving vallen, moeten over elk verslagjaar een bijheffing-informatieaangifte indienen. Tenzij deze bijheffing-informatieaangifte in een ander land wordt ingediend. De entiteit in Nederland moet dat dan wel melden bij de Belastingdienst.

De bijheffing-informatieaangifte moet binnen 15 maanden na de laatste dag van het verslagjaar worden ingediend. Voor het eerste verslagjaar geldt een termijn van 18 maanden. Blijkt dat er over een verslagjaar een bijheffing in Nederland is verschuldigd? Dan dienen de in Nederland gevestigde groepsentiteiten uiterlijk binnen 17 maanden na de laatste dag van het verslagjaar een belastingaangifte en betaling te doen. Voor het eerste verslagjaar geldt een termijn van 20 maanden. Dus voor een bv in Nederland met een verslagjaar dat begint op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024, moet de bijheffing-informatieaangifte uiterlijk op 30 juni 2026 zijn ingediend. Als een bijheffing verschuldigd is, moeten de aangifte en betaling uiterlijk 31 augustus 2026 hebben plaatsgevonden. De formulieren voor de bijheffing-informatieaangifte zijn op dit moment nog in ontwikkeling.

Veiligehavenregel
Een zogenoemde veiligehavenregel moet de administratieve lastendruk verminderen. Er zijn verschillende veiligehavenregels en een aantal daarvan moet nog worden uitgewerkt. Zo is een uitzondering opgenomen voor de situatie dat in een land de kwalificerende omzet van alle in dat land gevestigde entiteiten minder bedraagt dan € 10 miljoen en het gemiddelde kwalificerende inkomen minder dan € 1 miljoen. In dat geval hoeven het effectieve belastingtarief en de bijtelling voor dat land niet te worden berekend en wordt de bijheffing op nihil gesteld.

Tip
Check of de entiteit deel uitmaakt van een internationale groep met een geconsolideerde omzet van meer dan € 750 miljoen. Dan kun je je alvast voorbereiden op wat er op je af gaat komen.