Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Controleer de WOZ-beschikking op juistheid

In februari worden de WOZ-beschikkingen 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) afgegeven. Het is van groot belang om te controleren of deze beschikkingen juist zijn of dat er bezwaar moet worden aangetekend. Recent (18 oktober 2023) halveerde Rechtbank Zeeland-West-Brabant de WOZ-waarde van een perceel grasland, omdat de heffingsambtenaar de taxatie in het geheel niet had onderbouwd. Het is niet ondenkbaar dat een taxatieverslag onjuistheden bevat en dat de WOZ-waarde daardoor te hoog is vastgesteld.

Naast een vermindering van de gemeentelijke belastingen levert een verlaging van de WOZ-waarde mogelijk ook extra afschrijvingspotentieel op. Daarbij is het van belang dat vanaf 1 januari 2024 de afschrijvingsbeperking gebouwen (de bodemwaarde) voor de ondernemer in de inkomstenbelasting wordt gesteld op 100% van de WOZ-waarde (in plaats van 50%). In de vennootschapsbelasting was de bodemwaarde al 100% van de WOZ-waarde.

Tip
Controleer de WOZ-beschikking en vraag het taxatierapport op om de juistheid van de WOZ-waarde te controleren.