Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Contractwisseling kan leiden tot verplicht overnemen van personeel

In sommige branches, zoals bijvoorbeeld de contractcatering of schoonmaak, moet bij een contractwisseling als gevolg van (her)aanbesteding of (her)gunning de nieuwe contractcateraar of het nieuwe schoonmaakbedrijf het personeel overnemen. De toepasselijke cao stelt in dit verband vaak duidelijke regels. Het moet dan gaan om betrokken werknemers, ofwel: om personeel dat op het object actief is. In de cao-artikelen die het onderwerp contractwisseling definiëren, worden nadere voorwaarden gesteld. Het is zaak om hier scherp naar te kijken en goed uit te zoeken wat de consequenties zijn.

Een wel heel bijzondere situatie ontstaat als een opdrachtnemer (schoonmaakbedrijf) in zijn algemene voorwaarden een verplichting opneemt van inbesteding (een begrip dat bij de meesten niet direct een lichtje zal doen branden). Dit kan ertoe leiden dat de opdrachtgever de ingeleende werknemer(s) zelf in dienst moet nemen – onder de oude arbeidsvoorwaarden – als er geen uitbesteding plaatsvindt. Ter bescherming van de werknemer wordt hier dan aansluiting gezocht bij het begrip overgang van onderneming. Zoals bekend gaan bij een overgang van een onderneming alle rechten van werknemers mee over. Zij behouden hun arbeidsvoorwaarden.