Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Consultatieronde conceptvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 gestart

Er is een internetconsultatie gestart over een voorstel voor een nieuw box-3-stelsel. Tot 20 oktober 2023 kunnen belangstellenden reageren. Uitgangspunt is dat de werkelijke inkomsten minus kosten worden belast. Daarnaast worden de waardeontwikkelingen minus kosten  jaarlijks in de box-3-heffing betrokken. Is er een verlies, dan mag dat vanaf een bepaalde drempel verrekend worden met box-3-inkomen uit andere jaren. Bij enkele vermogensbestanddelen (o.a. vastgoed en minder dan 5%-aandelenpakketten in familiebedrijven) wordt de waardeontwikkeling pas belast bij realisatie. Dit is niet het enige.

In dit conceptvoorstel is ook te lezen dat de vakantiewoning voor eigen gebruik wordt belast via een vast percentage over de WOZ-waarde. Het heffingvrije vermogen wordt vervangen door een heffingvrij inkomen.

Dit voorstel Wet werkelijk rendement box 3 van het demissionaire kabinet dient als aanzet voor de vormgeving van een nieuw box-3-stelsel door een nieuw kabinet. Het is een combinatie geworden van een vermogensaanwasbelasting (jaarlijks) en een vermogenswinstbelasting (bij realisatie). Staatssecretaris Van Rij licht in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer de keuzes voor een toekomstig box-3-stelsel toe. Daarbij geeft hij ook concreet inzicht in hoe de verschillende vermogensbestanddelen in de heffing zouden kunnen worden betrokken. Van Rij geeft aan dat een nieuw box-3-stelsel niet eerder dan in 2027 kan worden ingevoerd.