Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Concurrentiebeding niet bedoeld om de werkgever te compenseren

Na 10 jaar dienstverband heeft een werknemer zijn arbeidscontract opgezegd. Vervolgens meldt de advocaat van zijn werkgever hem dat het vanwege zijn concurrentiebeding verboden is om in dienst te treden bij een directe concurrent. Als hij hier geen gehoor aan geeft, zal hij boetes aan de werkgever verschuldigd worden. Later schorst de kantonrechter het beding en mag de voormalig werknemer bij de concurrent werkzaam zijn. De werkgever tekent hoger beroep aan bij het hof, maar vangt ook daar bot: middels handhaving van het concurrentiebeding lijkt de werkgever bij de werknemer compensatie te willen halen wegens zijn vertrek, wat echter strijdig is met werknemers recht van vrije arbeidskeuze.

In deze uitspraak lezen we dat volgens het hof niet is gebleken dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden bij de werkgever gevoelige commerciële informatie tot zich heeft genomen. Verder is de voormalig werkgever vooral actief voor grote ondernemingen en werknemers nieuwe werkgever vooral voor kleinere ondernemingen. Al met al vindt het hof daarom dat de werkgever onvoldoende kan aantonen dat de overstap van de werknemer naar de directe concurrent voor extra risico zorgt boven op de normale marktconcurrentie.

Werkgever wil graag even vangen…
Het hof ziet ook iets anders: de werkgever deed de werknemer het aanbod om het concurrentiebeding af te kopen. Want werkgevers HR-afdeling schreef aan de werknemer: ‘[werkgever] houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden betaald. Het is daarom raadzaam dit te regelen (afkopen) voor de aanvang van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever.’ Daarin ziet het hof een aanwijzing dat het de werkgever kennelijk niet zozeer te doen is om onrechtmatige concurrentie tegen te gaan, maar wel om na diens opzegging compensatie te ontvangen van de vertrekkende werknemer. Zo’n aanpak verhoudt zich volgens het hof evenmin met het uitgangspunt van vrije arbeidskeuze voor werknemers. En het compensatieoogmerk ontkracht bovendien werkgevers belang bij handhaving van het concurrentiebeding, als de werkgever na de betaling van een vergoeding aan de werknemer kennelijk geen rechten meer zal ontlenen aan het beding.