Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Compensatie pensioen na Wtp-overgang: hoe vast te stellen?

Bij de transitie met het complete werknemersbestand naar een nieuwe pensioenregeling met een vlakke premie is het opstellen van een transitieplan verplicht (artikel 150d van de Pensioenwet). In het transitieplan staan ook de afspraken die gemaakt worden over compensatie en de effecten hiervan op de werknemers die nadeel ondervinden van de overgang. Wat is een wettelijk verplichte adequate compensatie? Neem je het huidige kostenniveau als maatstaf bij de overgang, of kijk je naar pensioenambitieniveau in opbouwpercentage middelloon uitgedrukt (1,875% per dienstjaar= maximaal) en vertaal je dat naar rato op de maximaal 30% vlakke premie?

Een andere mogelijkheid is om de totale pensioenaanspraken van alle deelnemers in de oude regeling uit te rekenen en die pensioenen te vertalen naar een vlakke premie voor het gehele werknemersbestand. Welke insteek men ook kiest, er zullen na de overgang altijd plussen en minnen zijn en die minnen zouden adequaat moeten worden gecompenseerd. Dat brengt dus een extra pensioenlast met zich mee in de eerste jaren na de transitie. Alleen bij de keuze voor behoud van dezelfde pensioenambitie zou men eventueel kunnen redeneren dat er niets te compenseren valt, omdat iedereen hetzelfde pensioen kan blijven opbouwen als in de oude regeling.