Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Compensatie na overgang pensioen in vorm van extra pensioen of extra loon?

De Wtp schrijft voor dat groepen werknemers die nadeel ondervinden van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel adequaat en kostenneutraal moeten worden gecompenseerd. Dat kan zowel binnen als buiten de pensioensfeer. Voor compensatie binnen de pensioensfeer geldt een beperkte periode tot 2038. Deze pensioencompensatie moet tijdsevenredig zijn, per leeftijdscategorie gelijk én de afgesproken compensatie dient ook te gelden voor toekomstige werknemers. Vooral dat laatste zal ervoor zorgen dat de compensatie wellicht vaker in de salarissfeer gebeurt.

Nieuwe medewerkers hoeven dan geen compensatie te krijgen en er is arbeidsvoorwaardelijk individueel maatwerk mogelijk in de salarissfeer. De compensatieperiode is dan ook wettelijk onbeperkt in de tijd. Behalve het ‘niet-compensatievoordeel’ bij nieuwe werknemers zullen werknemers tussentijds uit dienst treden, waarna de salariscompensatie ook stopt.