Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Blijf opletten met inzet Spoor 2

Het is een bekend fenomeen: langdurig zieke werknemers moeten eerst re-integreren in Spoor 1. Is dat na een jaar nog niet gelukt, dan komt Spoor 2 in beeld. Dit voelt als een ‘gedwongen’ afscheid en is vaak een psychologisch lastig moment voor langdurige zieken. Met name bij een lang dienstverband. Toch moeten zowel de werkgever als de werknemer deze stap zetten. De werkgever riskeert anders een loonsanctie van een jaar langer loon doorbetalen bij ziekte. Het gemiddelde bruto jaarloon in 2023 was € 45.400 x 70% = € 31.780 aan extra loon en dat is exclusief alle doorlopende re-integratiekosten, vervangingskosten, etc.

Richting het UWV zijn werkgevers verantwoordelijk voor de kwaliteit van derden die zij inhuren bij de begeleiding van verzuim, bijvoorbeeld voor de Spoor-2-begeleiding. Zo ook in deze recente zaak (voorbeeld 1).

Voorbeeld 1
Een leerkracht basisonderwijs was langer dan 1 jaar ziek. Uitzicht op herstel in eigen werk was er niet, dus de bedrijfsarts adviseerde de inzet van Spoor 2 voor de leerkracht op 28 juni 2019. De werkgever ondertekende op 9 juli 2019 de opdrachtbevestiging en kort daarna volgden de 6 weken vakantie in het onderwijs. Hierdoor startten de activiteiten in Spoor 2 op 12 september 2019. De algemene regel is dat Spoor 2 – na het advies van de bedrijfsarts – binnen 6 weken moet aanvangen. Het UWV én de rechter vinden 12 september 2019 te laat. Alleen een opdrachtbevestiging ondertekenen is onvoldoende. Betekent dit dat de activiteiten al in de vakantie hadden moeten plaatsvinden of mogelijk vlak ervoor? Dat kun je afleiden uit deze uitspraak. In mijn trainingen hoor ik deelnemers zeggen “Een vakantie van 6 weken is ook wel erg lang”. Daarom nog een ander voorbeeld.

Voorbeeld 2
Stel, de bedrijfsarts adviseert een Spoor-2-traject op 20 juni. De werkgever tekent de opdrachtbevestiging pas op 11 juli vanwege uitval door ziekte, vakanties van collega’s, etc. Daarna sluit het bedrijf 3 weken wegens een collectieve vakantie. Na afloop van die vakantie is de periode van 6 weken al voorbij. Het is aan het UWV om hier iets van te vinden. Misschien maken enkele dagen geen verschil, maar theoretisch bezien kan het UWV wél een loonsanctie opleggen. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden!