Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Besteed de schenking eigen woning tijdig!

Het jaar 2022 was het laatste jaar dat er gebruik gemaakt kon worden van de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (€ 106.671). Als de benodigde financiële middelen er niet direct waren, dan kon in 2022 slechts één euro worden geschonken om de vrijstelling veilig te stellen. Het jaar erop kon de schenking dan worden aangevuld. De besteding van de middelen, van de schenking zelf, kon gespreid worden. Hoe zat dat ook alweer? De schenking kon in het jaar 2022 worden aangewend, maar ook in de twee daarop volgende jaren (2023 en 2024). Daarmee is 2024 dus het laatste jaar waarin aanwending mogelijk is.

Kan de vrijstelling deels of geheel niet aangewend worden, dan zal dat moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst. De aanslag schenkbelasting volgt in dat geval vanzelf.