Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Besluit giftenaftrek gewijzigd inzake periodieke gift

Het besluit over de giftenaftrek en ANBI’s is op twee punten gewijzigd. Beide punten betreffen de periodieke gift. In onderdeel 2.6 wordt aangegeven dat ook aan de gelijkmatigheidseis wordt voldaan als de uitkeringen in de vijf opeenvolgende kalenderjaren op verschillende data vervallen. In onderdeel 2.7 wordt aangegeven wanneer een beroep kan worden gedaan op de uitspraak van de Hoge Raad van
7 oktober 2022 inzake de periodieke gift aan een ANBI die afhankelijk is van het overlijden van meer levens. Ambtshalve vermindering is alleen mogelijk voor aanslagen die op 7 oktober 2022 nog niet onherroepelijk vaststonden.