Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Belastingrente sinds 1 september ook naar 8% bij Vpb-teruggave

Sinds 1 september 2023 geldt zowel voor te betalen als voor te vergoeden belastingrente voor de Vpb en bronbelasting 8% als rentepercentage. Tot 1 september jl. gold voor vergoede belastingrente nog 10,5% als rentepercentage. Het Besluit belasting- en invorderingsrente is hierop aangepast. Ook wordt in dit besluit geregeld dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 over de tijdelijke solidariteitsheffing belastingrente is verschuldigd naar het tarief dat geldt voor de Vpb (en bronbelasting). De tijdelijke solidariteitsheffing is een verplichte bijdrage voor bepaalde bedrijven in de fossiele industrie over de extra winst vanwege de hoge energieprijzen.